ТЕЛЕМЕДИЦИНА: РОЗРЕКЛАМОВАНА ЗАБАВКА ЧИ ЄДИНИЙ РОЗУМНИЙ ВИХІД?

Link

Share Button

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: РОЗРЕКЛАМОВАНА ЗАБАВКА ЧИ ЄДИНИЙ РОЗУМНИЙ ВИХІД?

Володимир КОРОЛЕНКО (газета МОЗ України “Ваше здоров’я” № 17-18 (1196-1197) від 03.05.2013)

Дві основні проблеми сучасної української охорони здоров’я — недостатня
якість медичних послуг та нерівний доступ до послуг охорони здоров’я.
Головною метою реформи медичної галузі є поліпшення здоров’я
населення завдяки забезпеченню рівного й справедливого доступу всіх
громадян до медичних послуг належної якості. Найбільші труднощі у
реалізації поставлених завдань виникають щодо надання допомоги
сільському населенню. Одним із варіантів розв’язання цієї проблеми може
бути впровадження телемедицини, яка нині ефективно працює у Великій
Британії, США, Канаді, Скандинавських країнах, Австралії, Новій Зеландії,
Японії. Вона не замінює лікаря, але є потужним інструментом, який
підвищує ефективність роботи лікаря первинної ланки та реалізує право
кожного пацієнта на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну
допомогу незалежно від того, де він проживає.

Докладніше