ОМАНЛИВА РЕКЛАМА ЯК ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Share Button

ОМАНЛИВА РЕКЛАМА ЯК ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

H. М. Грицюта
(з електронної бібліотеки Інституту журналістики КНУ)

Cвітова практика підтверджує, що справжній розвиток рекламної індустрії в країні завжди супроводжується атмосферою довіри до реклами з боку споживачів. А це досягається не тільки рівнем і майстерністю творчого подання рекламного повідомлення, а й правдивістю та точністю його викладу. Фальш у рекламі сприймається споживачем товару як омана, що може набувати різноманітних форм, більшість із яких є дуже суперечливими. Так, скажімо, надто складно визначити, що вважати правдою в рекламі. Для світової практики оманлива реклама стала основною проблемою, що розглядається кодексами саморегулювання рекламної галузі. Не обходиться тут без національних правил і норм при розгляді питань безпеки, здоров’я, гарантій, етики, дискримінації, захисту окремих груп, наприклад, дітей і молоді, бідних і престарілих, особливо ж у випадках специфічного продукту — цигарок, алкоголю тощо. З поняттям “оманлива реклама” пов’язані різні прикметники: неправдивий, дезорієнтуючий, хибний тощо, а також уявленя про рекламу як про недобросовісну, недостовірну, несумлінну комунікацію.
Історія виникнення і розвитку оманливої реклами сягає коренями в давнину.

Докладніше