УКРАЇНА ВІДТЕПЕР ПОВНОПРАВНИЙ ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФАРМАКОПЕЙНОЇ КОМІСІЇ

Share Button

УКРАЇНА ВІДТЕПЕР ПОВНОПРАВНИЙ ЧЛЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФАРМАКОПЕЙНОЇ КОМІСІЇ

20 листопада 2012року набрав чинності Закон України від 16.10.2012 № 5441-VI «Про приєднання України до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї», яким завершилася процедура ратифікації даної Конвенції нашою державою. Таким чином, Україна набула статусу повноправного члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу.

Конвенція про розробку Європейської фармакопеї з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї,  підписана та ратифікована 22 липня 1964 року країнами-членами Ради Європи та деякими іншими державами. Текст поправок до Конвенції, внесених відповідно до Протоколу про внесення поправок до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї, набрав чинності 1 листопада 1992 року.

Ця Конвенція була розроблена Радою Європи з метою затвердження єдиних фармакопейних стандартів якості лікарських засобів, узгодження специфікацій лікарських речовин, які в їхньому первинному стані чи у вигляді фармацевтичних препаратів становлять загальний інтерес і мають важливість для народів Європи, розробки специфікацій лікарських речовин, що з’являються на ринку, поступового запровадження спільної для заінтересованих європейських країн фармакопеї.

Ратифікація Україною цієї Конвенції свідчить про прагнення української держави взяти участь у розвитку європейських стандартів якості лікарських засобів та зміцненні співпраці з європейськими країнами у галузі лікарських засобів та охорони здоров’я з метою обміну знаннями та досвідом для поліпшення суспільної охорони здоров’я. Також, вона показує важливість роботи Комісії Європейської Фармакопеї на міжнародному рівні.

Конвенція має на меті поступовий розвиток Фармакопеї у Європі, яка є спільною для всіх держав-членів і яка визначає єдиний набір характеристик та методів випробувань – офіційних стандартів, що діють на території цих країн для активних субстанцій та допоміжних речовин, використовуваних у лікарських засобах.

Інформація Прес-служби МОЗ України