ТЕЛЕМЕДИЦИНА ТА ТЕЛЕДЕРМАТОЛОГІЯ: ПЕРШІ КРОКИ В УКРАЇНІ

Share Button

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ТА ТЕЛЕДЕРМАТОЛОГІЯ: ПЕРШІ КРОКИ В УКРАЇНІ

В бюлетні Європейської академії дерматології та венерології вийшла стаття професора В.І.Степаненка та В.В. Короленка під назвою “Telemedicine and teledermatology: initial steps in Ukraine” (EADV News, 2013, N47). Автори підкреслили, що українська теледерматологія здатна бути потужним інструментом для максимізації доступності кваліфікованої медичної допомогинаселенню України та мінімізувати витрати. “Вважаємо за доцільне обгрунтоване збереження існуючої мережі шкірно-венерологічних диспансерів з делегуванням їм функцій вузлових теледерматологічних станцій залежно від рівня закладу. Найбільш прийнятним телемедичним механізмом, враховуючи переважно візуальний характер первинного фізикального діагнозу в дерматології, є проведення консультації в реальному часі, з наступним можливим застосуванням теледерматопатології. Для скринінгу на злоякісні пухлини шкіри доцільне широке застосування теледермоскопії за участю підготовлених фахівців у цьому виді діагностики. Світовий досвід доводить, що реалізація теледерматології в українській практиці охорони здоров’я забезпечить значне (40%) заощадження на оплату медичних послуг, підвищити ефективність та доступність (часову та просторову) дерматологічної допомоги для кожного жителя України” – такі висновки роблять автори публікації.

Оригінал статті (англ.)