Бордонос Володимир Герасимович

Share Button

БОРДОНОС Володимир Герасимович
(1937 – 2009)
доктор медичних наук, професор

імунолог, доктор медичних наук (1989), професор (1998). Працював молодшим науковим співробітником (1961– 66) у Київському НДІ епідеміології та мікробіології; завідувач лабораторії імунології  Центральної науково-дослідної лабораторії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (1966 – 1991), завідувач відділу імунології Науково-дослідного лабораторного центру Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (1991 – 2009).

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця (1961). Працював молодшим науковим співробітником  (1961– 66) у Київському НДІ епідеміології та мікробіології. У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Імунні процеси при хронічному бронхіті, ускладненому хронічним легеневим серцем”. Учень І.М. Моргунова.

Автор понад 200 наукових праць, присвячених проблемам імунології. Досліджував питання регуляції аутоімуннних процесів під час різних захворювань.

Наукові праці: Принципы иммунно-корригирующей терапии больных с неспецифическими заболеваниями легких // Иммунология и аллергология. — 1989. — Вып. 23; Immune response to Bacteroides fragilis in experimental lokal infection // International Congress of Infection Diseases. Nayrobi, 1992 (співавт.); Иммунорегуляторные связи у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Междунар. симпозиум по аллергологии и иммунологии. Алмати, 1994 (співавт.); Моделювання локальної реакції антиген–антитіло // Актуал. проблеми медицини. К., 1998; Многомерный математический анализ в оценке результатов иммунологического мониторинга больных хроническим бронхитом // Математические модели в биологии и медицине. — М., 1999; Иммуннокомплексные механизмы повреждения ткани в легочной патологии // Пульмонология: Сб. трудов ММА им. И.М. Сеченова. — М., 1999 та ін.