Київський клуб / The Club of Kyiv

Share Button

Вар5

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ«КИЇВСЬКИЙ КЛУБ» є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільній основі та спільності інтересів незалежних діячів політики, бізнесу, культури і науки, громадян України та інших країн. Її створено рішенням установчих зборів засновників 1 вересня 2014 року та зареєстровано (легалізовано)  Оболонським районним управлінням юстиції у м. Києві (наказ від 22.09.2014 № 194).
Метою діяльності Організації є об’єднання громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років,для провадження культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності шляхом виявлення найбільш важливих проблем, які визначатимуть майбутнє людства на основі комплексного і перспективного аналізу, оцінки альтернативних сценаріїв майбутнього і оцінки ризиків, вибору і можливостей, щоб розробити і запропонувати практичні рішення виявлених проблем, поширити серед зацікавлених осіб, організацій та широкої громадськості нові ідеї та знання, отримані з цього аналізу для прийняття рішень у державному і приватному секторах, стимулювати громадські дебати та ефективні заходи для покращення перспектив на майбутнє.
Завдання: 
1. Здійснення захисту прав і інтересів членів Організації шляхом надання їм всебічної допомоги, представлення їхніх інтересів в організації, підтримці та участі у міжнародних, державних і недержавних програмах і проектах;
2. Залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення своїх завдань, цільових програм та проектів;
3. Налагодження прямих внутрішньодержавних та міжнародних контактів, укладання відповідних договорів та угод, участь у заходах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
4. Участь у проведенні та організації з’їздів, конференцій, нарад, шкіл, тренінгів, курсів та інших культурних, просвітніх, освітніх та наукових заходів, у тому числі міжнародних, – самостійно або спільно з іншими організаціями;
5. Надання всебічної допомоги членам Організації у їхньому прагненні до розвитку їхньої культури, освіти, сприяння їхнім культурним та економічним зв’язкам;
6. Сприяння членам Організації на отримання повної та достовірної інформації про діяльність державних та недержавних органів, міжнародних організацій, установ, юридичних осіб різних організаційно-правових форм, їхню роль в розбудові майбутнього людства;
7.   Сприяння розвитку демократичної культури соціального та політичного спілкування та взаємодії, вдосконаленню системи зв’язків міжнародних організацій, державних установ, бізнес-структур та громадськості;
8. Аналітичне опрацювання основних наявних документів міжнародних організацій, узагальнення вимог та рекомендацій, порівняння реальної ситуації з виробленими стандартами;
9. Розробка пропозицій до державних програм, законодавчих актів, спрямованих на розвиток і удосконалення якості життя населення в Україні та інших країнах, сприяння втіленню їх у життя;
10. Моніторинг реальної ситуації щодо природи глобальних проблем, “проблематики” на “межі зростання” і нових шляхів світового розвитку;
11. Сприяння підвищенню професійного та етичного рівня своїх членів шляхом надання їм безкоштовної методологічної і консультаційної допомоги, організація і проведення лекцій, семінарів та інших заходів;
12. Участь у державних, недержавних та міжнародних проектах.

Укладені меморандуми про порозуміння з такими партнерами:

Українська асоціація лікарів-психологів

 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

 

 

 

Дитячий Центр Здоров’я ім. Анни Мазуренко

 

 

 

Спільний проект з Українською асоціацією лікарів-психологів:
Med&Psy Rehab 

 

 

Коаліція за вакцинацію