ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ — ВЕРШНИК БЕЗ ГОЛОВИ?

Link

Share Button

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ — ВЕРШНИК БЕЗ ГОЛОВИ?

О.П. Гульчій, В.В. Короленко
газета “Ваше здоров’я” № 46-47 [1277-1278] від 14 листопада 2014 року с.10-11
рубрика “Дискусійний клуб”

1В Україні поняття «громадське здоров’я» сприймається як «привид комунізму» — «бродить» повсюди, але ніхто його не бачив. У розвинених країнах існують цілісні системи охорони громадського здоров’я, які “зв’язують” у єдиний ланцюг державні органи, наукові установи, суспільні інституції. У нашій же країні турбота про здоров’я народу покладена на плечі того ж народу — ані комплексного підходу, ані державної стратегії, ані єдиного центру управління. Тож замість профілактики маємо безкінечну боротьбу з хворобами, замість прорахування ризиків — подолання наслідків,
замість міжсекторального підходу — пошук «крайніх». Чи можливо докорінно змінити ситуацію, і хто має це зробити?

Докладно

ТЕЛЕДЕРМАТОЛОГІЯ: ПЕРШІ КРОКИ В УКРАЇНІ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ДОСЯГНЕНЬ

Link

Share Button

ТЕЛЕДЕРМАТОЛОГІЯ: ПЕРШІ КРОКИ В УКРАЇНІ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ДОСЯГНЕНЬ

Journal-of-Pigmentary-DisordersВ міжнародному дерматологічному науковому виданні  Journal of Pigmentary Disorders вийшла стаття професора В.І.Степаненка та В.В. Короленка під назвою “Teledermatology: First Steps in Ukraine in the Light of Contemporary World
Achievements” (Pigmentary Disorders 1:131. doi:10.4172/JPD.1000131). Автори продовжили думку, що українська теледерматологія покликана бути дієвим механізмом зростання доступності дерматологічної допомоги людям. “Теледерматологія дуже перспективна галузь медицини. Образно кажучи, ми лише робимо перші поверхневі кроки. Звичайно, її подальший розвиток сприятиме підвищенню якості та доступності медичної допомоги, особливо у віддалених від центрів регіонах, в усьому світі. В Україні досі немає жодного законодавчого акта, який регулював би телемедицину. Проект Закону України «Про телемедицину» був проведений в 2012 році в складі експертної комісії Верховної Ради України і знятий на доопрацювання. JPD TeledermatologyСеред правових проблем теледерматологічної первинної допомоги є конфіденційність, зокрема, питання про лікарської таємниці при використанні телемедицини. В теледерматологіі це особливо важливо, оскільки дерматовенерологи лікують ІПСШ та шкірні захворювання, багато з яких є причиною психологічного дискомфорту та соціальної ізоляції. Відповідно до Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація може бути надана за бажанням (згодою) особи відповідно до процедури, передбаченої для її стану, а також в інших випадках, передбачених законом. Крім того, використання телемедицини також регулюється Законом України «Про захист інформації в комп’ютерних системах.” Важливою передумовою до створення національної телемедичної правової бази стало прийняття Закону України “Про електронні документи та електронний документі» та «Про електронний цифровий підпис». Необхідне прийняття спеціального закону України «Про телемедицину» та відповідних правил. Звичайно, цьому має передувати дослідження, щоб визначити відповідні правові питання, пов’язані з телемедичною діяльністю та розробити варіанти їх вирішення. Це дасть новий імпульс розвитку теледерматології як одного з найбільш поширених практичних застосувань телемедицини”. Автори висловлюють вдячність за поради при написанні статті професору J.L.Pace (Мальта) та професору Ользі Богомолець (Україна), які багато зробили для розвитку теледерматології у своїх країнах.

Оригінал статті (англ.)