COME ON! ВІД РИМСЬКОГО КЛУБУ

Link

Share Button

COME ON! ВІД РИМСЬКОГО КЛУБУ

Присутність людства зростає швидко, і – якщо не виправити ситуацію – призведе до краху світової економіки. Так вважають автори нової книги «Come  On!» ( “А ну ж бо!”), яка пропонує капітальне втручання у той порядок, яким уряди, ділові кола, фінансові системи, новатори та кожна окрема родина взаємодіють з нашою планетою.

У співпраці з більш ніж 30 членами Римського клубу, автори Ернст Ульріх фон Вейцзекер та Андерс Війкман, нинішні співголови Клубу, пропонують можливі шляхи вирішення глобальних екологічних та соціальних проблем. В основі є пропозиція розробити нове Просвітництво для “Цілісного світу”: ми більше не можемо залежати від суспільної моделі, розробленої для світу менш ніж одного мільярда людей. 

 

 

 

 

Люди та сільськогосподарські тварини складають 97 відсотків від маси тіла всіх живих наземних хребетних на землі, тому не дивно, що решта 3 відсотки, які складають дикі тварини, намагаються конкурувати за землю та на виживання. Поряд з екологічною кризою є соціальні, політичні та моральні кризи. Мільйони людей більше не довіряють своїм урядам, бідність поглиблюється в багатьох країнах, в США середній клас швидко скорочується.

Ернст Ульріх фон Вейцзекер стверджує: “Наше спільне благополуччя на здоровій планеті вимагає переосмислення пануючої філософії та нового Просвітництва, яке могло б шукати натхнення зі старих традицій”.

Вимірювання нашого успіху зростанням ВВП виявилося недостатнім для сьогоденних викликів, а також приховує зростання нерівності між багатими та бідними. Нові показники, такі як Показник справжнього прогресу, могли б більш точно виміряти економічний добробут.

Сучасна модель розвитку є серйозною помилкою. Максимування прибутку – за принципом акціонерної вартості перш за все – і збереження планети за своєю суттю породжують конфлікт. Нове Просвітництво має характеризуватися значно покращеною рівновагою між людьми та природою, між ринками та законом, між приватним споживанням та суспільними благами, між короткостроковим та довгостроковим мисленням, між соціальною справедливістю та стимулами до досконалості.

Вирішальне значення матимуть прориви в технології. Ми потребуємо технологічних зрушень у багатьох секторах, не в останню чергу, щоб скоротити викиди парникових газів. Але зрушення повинні бути збалансовані зусиллями, спрямованими на підтримку невдах, як серед компаній, так і для працівників.

Ця книга містить багато практичних прикладів, історій успіху та можливостей для “Цілісного світу”. Перехід до кругової економіки може допомогти подолати мінеральний дефіцит, значно знизити викиди вуглецю та збільшити кількість робочих місць. Регенеративне сільське господарство допоможе зупинити ерозію ґрунту, підвищить урожайність і відновить вуглець у ґрунті. Необхідно докласти зусиль для посилення фінансового сектору шляхом збільшення капітальних резервів та контролю за створенням грошей. Деякі погляди можуть бути отримані в традиціях індіанців хопі у Північній Америці, які розвинули стале сільське господарство та зберегли стабільний розмір населення, уникаючи воєн.

“Ця книга – важка справа. Політично це дуже незручно. Але свіжа і оригінальна думка в ній повинна розглядатися як запрошення “прийти” і приєднатися до захоплюючого шляху випробування нових способів зробити весь світ стабільним і процвітаючим “, – говорить співавтор Андерс Війкман (тут гра слів, що не перекладається: Come on – це і “приходьте”, і “давайте!”, “а ну ж бо!” – В.К.).

Громадянське суспільство, спільноти інвесторів та науково-освітні спільноти повинні стати сильними гравцями у необхідних перетвореннях.

Посилання на оригінал