ЗАНЯТТЯ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ КИЇВЩИНИ

Link

Share Button

ЗАНЯТТЯ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ КИЇВЩИНИ
На запрошення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації при Київській облдержадміністрації 13 листопада 2018 року провів семінарське заняття з сільськими та селищними головами Київської області на тему розбудови регіональної системи громадського здоров’я. Поговорили про глобальні виклики здоров’ю, новостворювану національну систему громадського здоров’я та її інтеграцію до світового співтовариства, про проблемні питання на рівні області і шляхи їх вирішення.

ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРИМІРНІ СТАТУТ І СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Link

Share Button

ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРИМІРНІ СТАТУТ І СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
30 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 1002-р схвалив Концепцію розвитку системи громадського здоров’я. Відповідно до цієї Концепції, забезпечення розвитку системи громадського здоров’я має здійснюватись, зокрема, шляхом удосконалення законодавчої бази, що передбачає визначення повноважень органів місцевого самоврядування (обласних рад, їх виконавчих органів, а до їх утворення облдержадміністрацій) щодо реалізації державної політики у сфері громадського здоров’я, у тому числі щодо створення і функціонування регіональних центрів громадського здоров’я. Відповідно до підпункту десятого пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 560-р від 18 серпня 2017 року, необхідним кроком реалізації Концепції є розроблення та затвердження примірного статуту (положення) регіональних центрів громадського здоров’я.
На виконання Концепції, Плану заходів, та з метою комплексного врегулювання окреслених вище проблемних питань у сфері громадського здоров’я, за безпосередньої участі автора сайту в Центрі громадського здоров’я МОЗ України було розроблено проект Примірного статуту центру громадського здоров’я (обласного, міст Києва та Севастополя), затверджені наказом МОЗ України від 02.11.2018 №2012.