ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: НАУКА І ПРАКТИКА

Link

Share Button

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: НАУКА І ПРАКТИКА

У №1 за 2016 рік «Вісника НАДУ при Президентові України» було опубліковано статтю «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН», співавтором якої був автор сайту. По чотирьох роках розбудови системи громадського здоров’я в Україні викликає інтерес співставлення заявлених у статті концептуальних засад з практикою імплементації та управління змінами у цій сфері. Continue reading