ВІД ШТРАФІВ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ – ПОКАРАННЯ ЗА БЕЗРЕЦЕПТУРНИЙ ВІДПУСК АНТИБІОТИКІВ

Link

Share Button

ВІД ШТРАФІВ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ – ПОКАРАННЯ ЗА БЕЗРЕЦЕПТУРНИЙ ВІДПУСК АНТИБІОТИКІВ

(Світлана Тернова, редактор ThePharmaMedia, 26 липня 2022 року)

З 1 серпня 2022 року аптеки відпускатимуть антибіотики виключно за рецептами. Якщо ця норма буде проігнорована, порушників чекають санкції.

Які саме, як підготуватися, аби не відхилитися від правил ненавмисно і чи можна оскаржити вердикт контролерів? Про це – розмова із заступником голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Володимиром КОРОЛЕНКОМ.

Рецепт – не тільки електронний

Поясніть детальніше суть перехідної моделі, яка працюватиме до моменту запровадження рецептурного відпуску на всі Rx-препарати.

– З 1 серпня 2022 року аптеки здійснюватимуть відпуск антибактеріальних лікарських засобів на підставі:

  • електронного рецепта,
  • рецепта у паперовій формі, виписаного на рецептурному бланку форми №1 (ф-1),
  • інформаційної довідки (у разі відсутності технічної можливості реєстрації відпуску антибактеріального ЛЗ за е-рецептом в системі), яка за таких умов прирівнюється до рецепта.

Електронний рецепт виписується на одне найменування антибактеріального ЛЗ за його міжнародною непатентованою назвою (МНН).

Термін дії е-рецепта становить 30 календарних днів з моменту видачі.

Під час виписування е-рецепта на антибіотик пацієнту надається інформаційна довідка в паперовій формі (із номером е-рецепта, кодом підтвердження та інформацією про виписаний препарат, передбаченою рецептурними бланками форми № 1). Така довідка формується електронною системою й завіряється особистим підписом та печаткою лікаря.

Поки що проєкт охопить не всі регіони держави. Планується встановити винятки в територіальних громадах, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік таких територіальних громад затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 р. № 75. Continue reading

ПРЕЗЕНТАЦІЯ В КИЇВСЬКІЙ ШКОЛІ ЕКОНОМІКИ ЗВІТУ ПРО ВТРАТИ ТА ПОТРЕБИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ЗРУЙНОВАНИХ ОБ‘ЄКТІВ

Link

Share Button

ПРЕЗЕНТАЦІЯ В КИЇВСЬКІЙ ШКОЛІ ЕКОНОМІКИ ЗВІТУ ПРО ВТРАТИ ТА ПОТРЕБИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ЗРУЙНОВАНИХ ОБ‘ЄКТІВ

В Київській школі економіки 15 липня 2022 року відбулася зустріч, присвячена презентації останніх оцінок збитків, втрат та потреб у відновленні країни за ключовими секторами економіки, підходам до обрахунків та обговоренню кореляції між цими цифрами.
У заході взяли участь: президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов, заступник Міністра розвитку громад і територій Іван Лукеря, секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України Данило Гетманцев, представники державного та приватного секторів економіки. Від Держлікслужби участь узяв заступник Голови Володимир Короленко.
Було презентовано та обговорено Звіт про оцінку прямих, непрямих втрат та оцінку потреб на відновлення зруйнованих об‘єктів, підготовлений аналітичною командою Київської школи економіки спільно з Міністерством розвитку громад і територій та іншими державними органами за координації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За наведеними даними, потреба у відновленні зруйнованих активів становить $165.1 млрд або 4.8 трлн гривень. Оцінка враховує лише відбудову обʼєктів, але не враховує запровадження нових стандартів у будівництві, потреб у модернізації тощо.

УЧАСТЬ У ЧЕРГОВОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Link

Share Button

УЧАСТЬ У ЧЕРГОВОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

13 липня 2022 року під головуванням Президента Національної академії наук України академіка Анатолія Загороднього відбулося чергове засідання Президії НАН України, де було, зокрема, заслухано і обговорено доповідь першого заступника генерального директора з наукової роботи Науково-технічного комплексу (НТК) «Інститут монокристалів» НАН України (Харків) член-кореспондента НАН України Валентина Чебанова «Хімічні дослідження для

Член-кореспондент НАН України Валентин Чебанов

вітчизняної фармації як складова національної безпеки». За словами доповідача, національна безпека країни ґрунтується насамперед на здоров’ї її громадян, а тому медична і фармацевтична галузі є її ключовими складовими, що наочно демонструють як пандемія COVID-19, так і війна росії проти України. Установи НАН України активно залучені до наукових і науково-технологічних розробок фармацевтичного спрямування, вони є важливою частиною української фармацевтичної галузі і, відповідно, системи національної безпеки.

Доктор медичних наук Володимир Короленко

Участь в обговоренні цього питання взяв заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Володимир Короленко, який наголосив: «Фармацевтична галузь є дійсно важливим сектором нашої економіки і багато в чому визначає, зокрема, національну безпеку України, її обороноздатність, життєдіяльність країни, та вирізняється великою наукоємністю і потребує тісної міжгалузевої кооперації. Розвиток фармацевтичної галузі тісно пов’язаний із науковими дослідженнями у різних галузях знань, технічними, технологічними досягненнями й інноваціями.

Поза сумнівом, розвиток вітчизняної фармацевтичної промисловості є одним із ключових напрямів економічного зростання України, сприяння відновленню й примноженню людського капіталу. З огляду на реалії світового розвитку фармацевтичної сфери, постає питання збільшення частки національного продукту за рахунок не лише виробництва препаратів-генериків, а й трансферу технологій та виведення на ринок інноваційних препаратів, які потребують активної участі інститутів Академії наук у розробленні нових інноваційних молекул, активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та готових лікарських форм».

На завершення свого виступу він зауважив, що минулого року Держлікслужба і НАН України підписали Меморандум про партнерство, головною метою якого є об’єднання зусиль у галузі розроблення і впровадження нових стандартів контролю якості лікарських засобів для гармонізації нормативно-правової бази України з вимогами директив Європейського Союзу (що особливо актуально зараз, коли ми стали кандидатом у члени ЄС), а також здійснення моніторингу якості задля запобігання фальсифікації лікарських засобів. «Держлікслужба відзначає високий рівень і комплексність наукових досліджень, які проводяться інститутами НАН у галузі фармакоорієнтованої хімії. Переконаний, що українська фармацевтична сфера має всі перспективи інноваційного розвитку, не в останню чергу, завдяки інститутам Національної академії наук України», – підкреслив Володимир Короленко.

За матеріалами прес-служб НАН України та Держлікслужби

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ 13 липня 2022 року (Вісн. НАН України, 2022, No 9)