ЛАБОРАТОРІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЛАБОРАТОРІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДП “ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ”

Link

Share Button

ЛАБОРАТОРІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЛАБОРАТОРІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДП “ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ”

Продовжуємо серію моніторингових візитів до уповноважених лабораторій Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, адже лабораторний контроль якості ліків – один з наших пріоритетів. Відвідали Лабораторію фармацевтичного аналізу та Лабораторію з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів ДП “Державний експертний центр МОЗ України” , поспілкувалися з їх керівниками Олександром Бурмакою і Олександром Макушенком та фахівцями лабораторій.

Лабораторія має багаторічний досвід роботи з контролю якості лікарських засобів та у 2010 році першою в Україні отримала прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я, повторні аудити успішно пройдено у відповідні терміни вже чотири рази.
Завідувач лабораторії Олександр Бурмака розповів, що від початку її функціонування основними завданнями були контроль якості лікарських засобів, які подаються на реєстрацію, та перевірка методів контролю якості щодо їх відтворюваності. Також лабораторія здійснює контроль якості ліків вітчизняних виробників, які спрямовуються на проведення клінічних досліджень та контроль якості зразків лікарських засобів, за направленням Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками або інших державних установ та організацій.
Наразі продовжується безперервна робота з вдосконалення системи забезпечення якості згідно з рекомендаціями ВООЗ та відповідних міжнародних стандартів стосовно проведення контролю якості ЛЗ. Можливості лабораторії дозволяють завдяки високій кваліфікації її працівників та наявності сучасного обладнання проводити широкий спектр досліджень, серед яких: випробування фізичними, фізико-хімічними, хімічними, мікробіологічними методами та методами фармакогнозії.
Лабораторія має засоби вимірювання, програмне забезпечення, еталони, стандартні зразки, реактиви, витратні матеріали та інші допоміжні засоби для здійснення своєї діяльності. Серед основного обладнання: ваги високого класу точності, рідинні хроматографи (з ультрафіолетовим, діодно-матричним, кондуктометричним, рефрактометричним та флуоресцентним детекторами), газові хроматографи (з приставкою для парофозного аналізу), автоматичні титратори, спектрофотометр, атомно-адсорбційний спектрофотометр, термостати та стерилізатори, рефрактометр, кондуктометр, рН-метри, автоматичний прилад для визначення точки плавлення, мікроскопи, обладнання для проведення фармако-технологічних випробувань (розпадання, розчинення, стираність, стійкість таблеток до роздавлювання тощо) та багато іншого основного та допоміжного обладнання.
До складу лабораторії входять такі структурні підрозділи:
 відділ хімічних методів;
 відділ фізико-хімічних методів;
 відділ мікробіологічних методів та активності антибіотиків;
 сектор забезпечення якості;
 організаційний відділ.
За весь період діяльності у Лабораторії проведено близько 8700 досліджень.
Лабораторія уповноважена Держлікслужбою на здійснення контролю якості лікарських засобів під час післяреєстраційного нагляду згідно з наказом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 14.11.2016 № 543 «Про залучення уповноважених лабораторій».
За цей період, з кінця 2016 року і на початок 2024 року, лабораторія за направленням Держлікслужби провела 8 досліджень, серед яких не виявлено невідповідностей та відхилень.
Завідувач Лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Олександр Макушенко ознайомив із структурою лабораторії, матеріально-технічною базою та описав спектр виконуваних випробувань.
До складу лабораторії входять такі структурні підрозділи:
 відділ фізико-хімічних методів;
 відділ вірусологічних та імунобіологічних досліджень;
 відділ мікробіологічного контролю;
 відділ забезпечення якості;
 віварій
За 2023 рік лабораторія отримала 97 направлень Держлікслужби, згідно з якими було виконано випробування 95 серій лікарських засобів, в тому числі вакцин, серед яких не виявлено невідповідностей та відхилень.
Серед показників якості, які лабораторія виконує з метою підтвердження якості вакцин та інших імунобіологічних препаратів, є випробування з використанням культур клітин, імунохімічні методи, випробування з використанням лабораторних тварин (ідентифікація, специфічна активність, пірогени).

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ PATH

Link

Share Button

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ PATH

15 січня 2024 року у Держлікслужбі відбулася робоча зустріч з представниками міжнародної неурядової неприбуткової організації PATH, що реалізує проєкт «Комбінована профілактика вірусного гепатиту С серед ЛВІН (людей, які вживають ін’єкційні наркотики) та засуджених».

Реципієнтами проєкту в Україні є Центр громадського здоров’я України та Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України
Під час зустрічі обговорили питання ввезення на територію України лікарських засобів та медичних виробів в якості гуманітарної допомоги.
Фахівці Держлікслужби надали команді проєкту методологічну та практичну допомогу та обговорили перспективи подальшої співпраці.

ВІЗИТ ДО ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ІМ О М МАРЗЄЄВА НАМН УКРАЇНИ

Link

Share Button

ВІЗИТ ДО ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ІМ О М МАРЗЄЄВА НАМН УКРАЇНИ

Продовжуючи огляд роботи лабораторій, уповноважених Держлікслужбою на проведення аналізу якості зразків лікарських засобів, заступник Голови Володимир Короленко та молоді спеціалісти Держлікслужби на запрошення ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» ознайомились з роботою Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів, що працює в структурі цього інституту.

Директор інституту, член-кореспондент НАМН України Надія Полька розповіла про історію, сучасність та потенційні перспективи закладу, а завідувачка лабораторії Наталя Останіна продемонструвала працівникам Держлікслужби віварій, мікробіологічний підрозділ та архіви лікарських засобів стандартів лабораторії, створені за Європейськими вимогами згідно
з нормативною документацією, яка розроблена в системі управління якістю.
Робота лабораторії не призупинялась навіть із початком широкомасштабних військових дій агресора проти нашої країни, її працівники проводили лабораторні дослідження та підтримували віварій, що необхідний для проведення контролю якості ін’єкційних засобів.
Минулого року Держлікслужбою направлено до лабораторії 1 196 серій лікарських засобів та отримано 1 негативний висновок щодо якості.
Потрібно зазначити, що лабораторія працює в Україні понад 30 років і одним із її завдань є безпека лікарських засобів.
Лабораторія оснащена усім необхідним обладнанням, яке відповідає вимогам Української та Європейської фармакопей.
Система управління якістю відповідає вимогам міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017 IDT).
Лабораторія акредитована за міжнародним стандартом ІСО 17025 та прекваліфікована ВООЗ, атестована Держлікслужбою, в штаті лабораторії працює 45 наукових співробітників.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ: ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ THE PHARMA MEDIA

Link

Share Button
Верховна Рада України ухвалила закон щодо легалізації медичного канабісу. Після його підписання впродовж 6 місяців Уряд має напрацювати нормативну базу для його реалізації та запобігання можливих правопорушень у цій сфері. Які саме зміни в ній очікуються і якою буде роль Держлікслужби? http://tinyurl.com/3eksd3y5
Володимир КОРОЛЕНКО, заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, доктор медичних наук.

ПІДСУМКИ 2023 РОКУ В ДЕРЖЛІКСЛУЖБІ: ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ THE PHARMA MEDIA

Link

Share Button
Інтрига року: яким буде єдиний регуляторний орган у сфері обігу ліків, котра вже зазнала чимало змін – як давно очікуваних, так і несподіваних: http://tinyurl.com/2s87zhps
Які з них стануть визначальними, чому затримуються деякі ініціативи, і чого ще чекати у сфері контролю за якістю ліків, — розповів заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, доктор медичних наук Володимир КОРОЛЕНКО.