Указ Президента України “Про Клятву лікаря”

Share Button


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Клятву лікаря

     Надаючи великого значення виконанню лікарями високих професійних обов’язків та враховуючи багатовікові традиції світової медицини, п о с т а н о в л я ю :

     1. Затвердити текст Клятви лікаря (додається).

     2. Клятву лікаря повинні давати усі випускники вищих навчальних медичних закладів України.

     Клятва лікаря дається в урочистій обстановці в присутності професорсько-викладацького складу вищого навчального медичного закладу (факультету) і представників громадськості.

     Текст Клятви зачитується і повторюється випускниками інституту (факультету) колективно. Після цього виконується Державний гімн України.

     Підписаний випускником текст Клятви лікаря зберігається в його особистій справі. В дипломі робиться відмітка про прийняття Клятви лікаря, текст якої вкладається в диплом.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 червня 1992 року N 349

КЛЯТВА ЛІКАРЯ

     Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов’язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь:

     усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров’я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, подавати медичну допомогу всім, хто ії потребує;

     незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;

     зберігати лікарську таємницю, не використовувати ії на шкоду людині;

     додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;

     постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;

     власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.

     Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.