Юрочко Тетяна Петрівна

Share Button

img5ЮРОЧКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
кандидат наук з державного управління, доцент

Після закінчення Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 1998 р. працювала лікарем, у 2006 – 2009 рр. навчалася в аспірантурі, у 2012 – 2015 – у докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію “Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню корупції у сфері охорони здоров’я в Україні”. У 2009 – 2010 рр. науковий співробітник відділення медичної статистики ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», потім до 2013 р. – старший консультант сектору управління соціальними ризиками. У 2013 р. – консультант ПРООН, ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Науково- дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У 2013 – 2014 рр. – радник МОЗ України з питань державної політики у сфері охорони здоров’я. У 2014 р. пройшла стажування на посаді державного експерта в Раді національної безпеки і оборони України. В 2012 – 2017 рр. – доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я, від 2017 р. – доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України, у 2012-2016 рр. також асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2016 р. – завідувач кафедри “Школа охорони здоров’я” Національного університету “Києво-Могилянська академія”.