ДОПОВІДЬ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ З МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Share Button

ДОПОВІДЬ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ З МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
У Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє». Відкрила слухання Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Учасники заслухали також виступи віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка та голови парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Ольги Богомолець. У центрі уваги виступаючих – питання, що стосуються стану, проблем та перспектив розвитку всіх щаблів медичної освіти: системи вищої медичної освіти, фармацевтичної та стоматологічної освіти, підготовки медичних кадрів для потреб Збройних Сил України; молодших спеціалістів; системи післядипломної підготовки медиків. Крім того, на розгляд винесено такі актуальні питання, як підготовка менеджерів в охороні здоров’я та фахівців з громадського здоров’я, кваліфікованих юристів для роботи в системі охорони здоров’я.
Автор зробив доповідь “Медична освіта в Україні в контексті державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я в умовах європейської інтеграції”, відеозапис якої представляє увазі відвідувачів сайту:

Стенограма виступу

ГОЛОВУЮЧИЙ.
Я запрошую до слова Володимира Короленка, це президент громадської організації “Київський клуб”. Будь ласка, пане Володимире.

16:51:22

КОРОЛЕНКО В.В.

Дякую. Шановні народні депутати, шановні урядовці, учасники слухань! Медична освіта в Україні, як і у всьому світі, є невідкладною складовою кадрової політики у сфері охорони здоров’я. Тому доцільно розглядати її у першу чергу в зазначеному контексті. І зважаючи на відсутність чітко детермінованої державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я, ми вважаємо за доцільне розробити і прийняти концепцію кадрової політики у сфері охорони здоров’я на рівні акту Кабінету Міністрів, який буде включати в себе і питання медичної освіти.

Реалізація такої концепції має включати такі основні напрями, на нашу думку. Прошу наступний слайд.

Перший напрям. Розробку з врахуванням європейських вимог професійних стандартів фахівців сфери охорони здоров’я та відповідних програм підготовки; оптимізацію нормативно-правових актів щодо номенклатурних спеціальностей і посад; оптимізацію ведення реєстру фахівців у сфері охорони здоров’я і визначення питання залучення професійного самоврядування і делегуванням їм державою певних функцій.

Наступний слайд, будь ласка. Удосконалення механізмів планування кадрового забезпечення у сфері охорони здоров’я, тобто для чого і скільки ми повинні їх підготувати.  Для реалізації цього напрямку потрібно удосконалити в першу чергу систему збору і обробки статистичної інформації, вона має бути достовірною, при чому незалежно від форми власності тих закладів, де працюють фахівці. Забезпечити регулярне навчання персоналу регіональних кадрових служб сучасним методам збору даних їх аналізу. Забезпечити розробку, затвердження і виконання місцевих програм кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я, яке б відповідало потребам медичної галузі в умовах децентралізації.

Наступний слайд, будь ласка. Наступний напрямок – це удосконалення системи мотивації і стимулів. Для лікаря є багато мотивацій і стимулів, у першу чергу соціально-економічні. Але тут я зупиняюся лише на тих, які стосуються безпосередньо освіти. Це створення умови для доступності регулярного підвищення професійного рівня, це медична освіта протягом життя, мають бути умови для цього. І друге – це в першу чергу нормативно-правове визнання сертифікатів про дистанційне навчання. Це найбільш легке, що можна зробити.

І наступний слайд. будь ласка. Це оптимізація якості підготовки кадрів, в першу чергу це використання  пільг при вступі, їх треба оптимізувати, в першу чергу, якість фахівця. Також, я вважаю, що це психологічне тестування, це має бути внутрішня мотивація на вході обов’язково. Дякую.

Далі. Посилення механізмів підготовки кадрів. Тобто, власне, запровадження освіти протягом всього життя. І обов’язкова спеціальна підготовка управлінських кадрів для сфери охорони здоров’я. І нарешті для допуску для практики обов’язкові національні стандартизовані іспити, які мають складатися з двох компонентів обов’язково.

Перший компонент. Це багатоваріантні тести на незалежній онлайн платформі на зразок того як це тестується зараз державні службовці на конкурсі.

І друге. Це об’єктивний структурований клінічний екзамен. Дякую за увагу. (Оплески)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо і вам, пане Володимире.