ПОПУЛЯРНО – ПРО ГЕРПЕТИЧНІ ІНФЕКЦІЇ, НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КАНАЛІ (КИЇВ І КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Link

Share Button

ПОПУЛЯРНО – ПРО ГЕРПЕТИЧНІ ІНФЕКЦІЇ, НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КАНАЛІ (КИЇВ І КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ).

Ведуча – Анна Трофімова.

ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Link

Share Button

ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

27 квітня 2016 року  на запрошення завідувача кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини НМУ імені О.О.Богомольця, професора Тетяни Грузєвої приєднався до засідання студентського наукового гуртка на тему «Шкідливе вживання алкоголю: масштаби та заходи протидії».
Виступи учасників засідання, студентів та старших колег, дозволили сформувати критичне ставлення до ситуації та визначити  перелік заходів, які необхідно вжити на різних рівнях управління фахівцями різних спеціальностей, членами громадських організацій для скорочення поширеності шкідливого вживання алкоголю та попередження пов’язаних з ним проблем. 

ПРО РОЗВИТОК СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ЙШЛОСЯ НА ЗАСІДАННІ «КРУГЛОГО СТОЛУ» КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 22 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Link

Share Button

ПРО РОЗВИТОК СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ЙШЛОСЯ НА ЗАСІДАННІ «КРУГЛОГО СТОЛУ» КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 22 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Метою заходу було обговорення напрямів, механізмів, строків розвитку служби громадського здоров’я, діяльність якої сприятиме зміцненню пріоритетності профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, зниженню показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, що збільшить тривалість життя населення країни.

Участь у заході Комітету взяли народні депутати України,  представники Адміністрації Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, заінтересованих служб і відомств, департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Національної академії наук України, провідних наукових медичних установ, вищих навчальних закладів, представники професійних спілок, міжнародних, громадських організацій та ЗМІ.

Підставою розвитку такого напряму системи охорони здоров’я як громадське здоров’я, стало підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої (глава 22. Громадське здоров’я), де Україна взяла зобов’язання розвивати співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання, у тому числі, керуючись підходом «охорона здоров’я у всіх політиках держави». В цьому контексті, особливо нагальною потребою системи охорони здоров’я є розбудова системи громадського здоров’я, яка передбачає заходи, що вживає держава для попередження захворювань та збереження здоров’я своїх громадян, звертається увага в матеріалах довідки Міністерства охорони здоров’я України до засідання «круглого столу». Є нагальною переорієнтація пріоритетів системи охорони здоров’я від політики лікування до політики зміцнення здоров’я і попередження захворювань. Continue reading

ПРОПОЗИЦІЇ КИЇВСЬКОГО КЛУБУ ЩОДО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАСАД ДЛЯ ПОБУДОВИ СФЕРИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Link

Share Button

ПРОПОЗИЦІЇ КИЇВСЬКОГО КЛУБУ ЩОДО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАСАД ДЛЯ ПОБУДОВИ СФЕРИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Фахівці ГО “Київський клуб” підготували та надали до Кабінету Міністрів України Доповідну записку щодо створення в Україні засад для побудови сфери громадського здоров’я. В документі сформульовані основні концептуальні підходи стосовно удосконалення публічного управління у сфері громадського здоров’я в Україні:

 

  • Розробка Програми (плану дій) розбудови громадського здоров’я України як інкорпорованої частини громадського здоров’я Європи та глобального здоров’я – з визначенням строків виконання та усіх задіяних сторін;
  • Формування пулу фахівців з громадського здоров’я
  • Оптимізація мережі установ і закладів, які виконують функції громадського здоров’я
  • Залучення до виконання окремих функцій громадського здоров’я медичних працівників усіх фахів.
  • Створення і реалізація комунікаційної програми залучення до виконання окремих функцій громадського здоров’я усіх мешканців країни.
    Повністю з документом можна ознайомитися тут.

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Link

Share Button

hgf_public_health_word_cloud_2ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Нами подані до Міністерства охорони здоров’я України пропозиції до проекту Концепції розвитку громадського здоров’я в Україні. Сподіваємось на досягнення суспільного консенсусу у модернізації вітчизняної сфери громадського здоров’я.

Про концепцію ГЗ